Samen groeien en bloeien

Genieten, lachten en stralen - Prikkelen en verwonderen - Verbinden en samenwerken - Groeien en bloeien - Vertrouwen en bouwen

 

Peuteropvang de Vliegertjes biedt een warme, vertrouwde en leuke, veilige speelplek voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Er is ruimte voor elk kind, ongeacht aard, karakter, ontwikkeling en uiterlijk. De kinderen komen twee dagdelen per week in een vaste groep bij elkaar om samen te spelen.

Meer informatie over de Vliegertjes (over kosten, inschrijven etc.) vindt u hier

Wat is kenmerkend voor peuteropvang de Vliegertjes?

  • De peuters zitten met leeftijdsgenootjes in een groep;
  • De groep bestaat uit maximaal 16 peuters;
  • Er zijn twee gediplomeerde leidsters per groep, echte professionals op hun vakgebied;
  • Het tempo en leer/spelprogramma sluit aan bij de peuterleeftijd: Peuters zitten volop in de ontdekkingsfase en kunnen hun aandacht ook weer niet te lang bij één onderwerp houden. De peuterspeelzaal speelt hierop in door negen verschillende activiteiten aan te bieden per dagdeel, op een gestructureerde manier;
  • Alle leidsters zijn geschoold om (taal)achterstanden te onderkennen en te begeleiden. Er is evt. een extra programma voor kinderen die dat nodig hebben.

Waarom is het belangrijk dat uw kind naar het peuterprogramma gaat?

  • Door het gevarieerde spel/leerprogramma ontwikkelt een kind zich goed;
  • Al spelenderwijs raakt uw kind vertrouwd met educatieve programma's waardoor uw kind later gemakkelijker doorstroomt naar de basisschool;
  • De pedagogische aanpak binnen Kidion is op elkaar afgestemd. Er vindt tevens informatieoverdracht plaats tussen de Kidion-partners om de doorgaande ontwikkelingslijn voort te zetten;
  • Door met leeftijdsgenootjes te spelen leren kinderen elkaar goed kennen. Als ze op de basisschool weer vriendjes terugzien, bevordert dit het gewenningsproces.

Meer dan 90% van de in Volkel wonende peuters bezoekt de peuteropvang. Bent u overtuigd van de meerwaarde, meld uw peuter dan aan. Bent u (nog) niet overtuigd, kom dan gerust eens kijken!

Kwaliteit
Alle peuteropvanginstanties In Nederland moeten voldoen aan kwaliteitsregels die door de GGD zijn opgesteld. De GGD voert periodiek een controle uit of ook onze peuterspeelzaal voldoet aan alle regels. 
Dit rapport kunt u hier inzien: GGD-inspectierapport dec. 2019 POV De Vliegertjes.
Het pedagogisch beleidsplan is hier in te zien. Een locatiegebonden bijlage van peuteropvang de Vliegertjes behorende bij het pedagogisch beleidsplan van KDV Kiem opvang vindt u hier.
 

Agenda

ma 20 mei
2e Pinksterdag - vrij
do 23 mei
Groep 1-2A Maashorst
vr 24 mei 08:30
09:15
Koffiemomentje
Jaarkalender >

Onze belofte aan het kind

Contact

Speelleerplein De Vlieger
Hertstraat 4
5408 XL  Volkel
0413-335363
kindcentrumkidion@
kiemuden.nl