Samen groeien en bloeien

Genieten, lachten en stralen - Prikkelen en verwonderen - Verbinden en samenwerken - Groeien en bloeien - Vertrouwen en bouwen

 

Why - Belofte aan het kind

Kracht in ieder kind! 

We geloven in jou 

We zien wie je bent en wat je kunt 

We geven je ruimte om te groeien 

en te ontdekken 

Om tot volle bloei te komen 

We geloven in elkaar 

en in de kracht van samen 

Met ‘De Vlieger’ 

als oefenplaats voor het leven 

Waar we samen mogen leren 

hoe met elkaar te bouwen 

aan een mooiere wereld 


How - Onze kernwaarden

Genieten, lachen en stralen

Elke dag met een positief gevoel en een lach aan de dag beginnen, dat gunnen wij iedereen! Je voelt je vertrouwd en gewaardeerd, je kunt de wereld ontdekken en je optimaal ontwikkelen. Je kunt genieten van alles wat je leert en ervaart. Op De Vlieger benaderen we je op een positieve manier.  

We zorgen samen voor een rustige en veilige omgeving. Voorspelbaarheid zorgt ervoor dat je weet waar je aan toe bent. Dit maakt het minder spannend. 

Bij ons op De Vlieger mag je zijn wie je bent. We weten dat iedereen anders is, je bent mooi op je eigen manier. Iedereen doet ertoe!  

 

Prikkelen en verwonderen

Op De Vlieger creëren we een omgeving waar je je vertrouwd voelt en waar je graag wilt zijn. Een omgeving die inspireert en uitdaagt om tot spelen en leren te komen. Niet alleen binnen, ook buiten. Waarbij we zorgdragen voor onze omgeving.  

We prikkelen de nieuwsgierigheid. Niet alleen de methode, leerlijn of begeleider bepaalt wat je gaat leren. Er is ook ruimte voor eigen onderzoek. We hebben aandacht voor jouw vragen 

Als je geboeid en geprikkeld bezig bent, vergeet je de tijd. Dat wat je leert krijgt betekenis. Het is aan ons om je steeds opnieuw weer te prikkelen en te verwonderen, jouw zin om te leren’ te voeden en je uit te dagen. Zo kom je steeds een stapje verder in je ontwikkeling.  

 

Verbinden en samenwerken

Op De Vlieger leren we van én met elkaar. Juist door verschillend te zijn, kunnen we elkaar versterken.  

Samen leren, samen spelen en plezier beleven vinden we belangrijk. Je leert om te gaan met anderen, je leert elkaar goed kennen en gaat relaties aan. Je staat in verbinding met elkaar. Het is dan belangrijk om te weten wat ‘samenwerken’ is en hoe je dat samen doet. Iedereen draagt zijn steentje bij. 

Wij ondersteunen jou, samen met jouw ouders/verzorgers. Een goede relatie en communicatie tussen jou, De Vlieger en jouw ouders/verzorgers is hierbij belangrijk. Zo werken we met elkaar aan jouw welbevinden en ontwikkeling.  

 

Groeien en bloeien

Vol goede moed stap je de wereld in. Je komt steeds een stukje verder en je leert elke dag meer. Je leert jezelf kennen en je ontdekt waar je interesses liggen. Ook leer je om te gaan met wat nog lastig is We leren je dan om door te zetten. Hierbij hoort dat je mag leren van de fouten die je maakt.  

Op De Vlieger krijg je de ruimte om te groeien op jouw manier. We kijken naar wat jij nodig hebt om elke keer een stapje vooruit te zetten. We helpen je het zelf te doen, dan kun je trots zijn op jezelf en groei je in je zelfvertrouwen! 

Wij geloven in jouw kracht en mogelijkheden. We vinden het belangrijk dat jij weet wat je gaat leren en hoe je daar gaat komen.  Samen zorgen we ervoor dat jouw groei zichtbaar wordt.  

 

Vertrouwen en bouwen
We hebben vertrouwen in jou en in wat jij al kan. Natuurlijk zijn er ook nog genoeg dingen die je wilt leren. We gaan op zoek naar wat jij daarvoor nodig hebt. Hier bouwen we samen aan binnen de grenzen en mogelijkheden van De Vlieger en de professionals.

We dagen je uit om het beste in jezelf naar boven te halen. Zo bereiden wij je voor op een steeds veranderende maatschappij en jouw eigen toekomst. Elke dag een stukje verder.  What - De stappen die we gaan zetten  

Genieten, lachen en stralen 

Ambitie, opdracht aan onszelf 

De beelden die daarbij horen 

Ieder kind wordt gezien 

De professional en het kind staan steeds in verbinding met elkaar. Bij het binnenkomen checken we hoe het met de kinderen gaat. We gaan geregeld met de kinderen in gesprek en proberen hen echt te zien. We brengen in kaart welke behoeftes er zijn en wat hen bezighoudt, van het individu en van de groep 

Waarderen en successen vieren 

We staan stil bij wat we bereikt hebben. Successen die we opdoen vieren we. We benadrukken wat er goed gaat en geven complimenten, van daaruit versterken we wat nog beter kan. We zijn trots op wat we bereiken en delen dit met elkaar.  

Voorspelbaarheid creëren, een doorgaande lijn ontwikkelen 

We geven structuur aan de dag. We stemmen de aanpakken en methodieken af, zodat er een doorgaande lijn zichtbaar is. Het gedrag van de professional is hierbij ondersteunend. 

Positieve benadering implementeren 

Het klimaat waarin de kinderen zich bevinden is positief en warm. We handelen vanuit pedagogisch tact (het goede doen) en leggen de nadruk op belonen.  

Prikkelen en verwonderen 

Ambitie, opdracht aan onszelf 

De beelden die daarbij horen 

Uitdagende leeromgeving creëren 

De inrichting van de groepsruimtes of de speelleerpleinen is ondersteunend aan wat kinderen (gaan) leren. Het stimuleert de ontwikkeling. Leren wordt zichtbaar gemaakt en is betekenisvol. We maken gebruik van onze omgeving om tot leren te komen.   

Nieuwsgierigheid prikkelen 

We zetten eigen leervragen en onderzoek in om tot antwoorden te komen. Vakgebieden worden steeds meer in verbinding met elkaar aangeboden. We stimuleren kinderen om nieuwe dingen uit te proberen. Ook is er ruimte voor stilte en juist het ont-prikkelen.  

Zorgdragen voor de omgeving 

We dragen zorg voor de natuur. We leren goed om te gaan met afval en het milieu. We investeren in kennis over duurzaamheid en richten onze aandacht op burgerschap 

Autonomie vergroten 

Keuzes maken is best lastig. Het is moeilijk om vooraf de consequenties van de keuze te overzien. Hier gaan we mee aan de slag, zodat de autonomie vergroot wordt. Kinderen krijgen de tijd en ruimte om het zelf te leren, het zelf te doen. We leren kinderen kritisch naar zichzelf en het eigen handelen te kijken. Waar het niet lukt, kun je om hulp vragen. 

Verbinden en samenwerken 

Ambitie, opdracht aan onszelf 

De beelden die daarbij horen 

Vaardigheden om samen te leren/werken/spelen vergroten  

Teams zijn de basis van samenwerken. We zetten coöperatieve werkvormen in om elkaars kwaliteiten te benutten, elkaar te helpen en samen opdrachten aan te pakken. Samenwerken is geen vanzelfsprekendheid. We leren kinderen vaardigheden, zodat ze samen kunnen werken en samen kunnen spelen. De professionals vertonen hierbij voorbeeldgedrag, ze spelen mee, doen mee en helpen elkaar. 

Met plezier spelen en leren 

De tijd vergeten terwijl je bezig bent. Het gevoel dat het vanzelf gaat, krijgt veel aandacht. Samen lachen en samen spelen vinden we belangrijk.  

Versterken van de communicatie en ouderbetrokkenheid 

Samen met ouders ondersteunen we de ontwikkeling van een kind. We betrekken ouders bij het leren en het spelen. Er zijn ouder-kindgesprekken en een communicatieplan op maat. In onze communicatie staat het kind centraal. We oordelen niet 

 

Talenten van ouders, opa’s en oma’s zijn in beeld en worden waar het kan benut.  

Groeien en bloeien 

Ambitie, opdracht aan onszelf 

De beelden die daarbij horen 

Op eigen niveau ontwikkelen 

De behoeften van kinderen zijn in beeld. We hebben inzicht in doelen en leerlijnen en sluiten aan bij de zone van naaste ontwikkeling van een kind. Hierbij hebben we hoge verwachtingen van kinderen.  

Aandacht voor interesses 

Het totaalbeeld van een kind is ons uitgangspunt. We besteden tijd en aandacht aan rekenen en taal, maar ook aan creativiteit, expressie en bewegen.  

Leren zichtbaar maken 

Voor een kind wordt het leren zichtbaar gemaakt door het leren te benoemen. Hierbij maken we ook gebruik van formatief evalueren. Onze focus is op groei gericht.  

Omgaan met uitdaging, doorzetten 

Soms is leren een uitdaging en zit je vast. We noemen dit de leerkuil. We leren en helpen kinderen om te gaan met de leerkuil. Hierbij gaan we uit van een groei mindset. Kinderen leren om te gaan met teleurstelling en frustratie. Maar bovenal stimuleren we het zelfvertrouwen van kinderen, door succeservaringen op te doen! 

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten 

Help mij het zelf te doen! We nemen de tijd om kinderen te leren dingen zelf te doen. Praktische zaken zoals veters strikken of een som oplossen. Maar ook het aangaan van sociale contacten of je taken plannen. Het gaat erom dat je vertrouwen krijgt in je eigen kunnen en die van een ander.   

Vertrouwen en bouwen 

       

Ambitie, opdracht aan onszelf 

De beelden die daarbij horen 

De basis op orde 

Een goed pedagogisch klimaat is de basis om tot leren te komen. Met KiVa en coöperatieve werkvormen geven we vorm aan dit pedagogisch klimaat. Het is rustig en fijn in de groep, er is veiligheid en vertrouwen.  

 

We hebben onze kinderen in beeld. We weten wat ze nodig hebben, wat ze nog kunnen leren en onze verwachtingen zijn hoog en helder. We versterken ons didactisch handelen om kinderen nog beter te kunnen voorzien van de juiste aanpak.  

Handelingsgericht werken 

We werken met het volgsysteem van IEP en Looqin, voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Hiermee monitoren we de ontwikkeling van de kinderen. Door het jaar heen analyseren we cyclisch de voortgang en passen we ons handelen en aanbod aan om kinderen te kunnen laten groeien.  

Aandacht voor executieve functies  

Executieve functies spelen een grote rol in de ontwikkeling van kinderen. Executieve functies maken het mogelijk om cognitieve functies uit te voeren en andersom. We maken gebruik van een leerlijn executieve functies en zetten deze doelgericht en structureel in, afgestemd op het kind.  

Agenda

ma 22 apr
vr 3 mei
Meivakantie
do 9 mei
vr 10 mei
Hemelvaart - vrij
ma 20 mei
2e Pinksterdag - vrij
Jaarkalender >

Onze belofte aan het kind

Contact

Speelleerplein De Vlieger
Hertstraat 4
5408 XL  Volkel
0413-335363
kindcentrumkidion@
kiemuden.nl