Samen groeien en bloeien

Genieten, lachten en stralen - Prikkelen en verwonderen - Verbinden en samenwerken - Groeien en bloeien - Vertrouwen en bouwen

 

Peuter

Peuters hebben de tijd van hun leven bij speelleerplein De Vlieger. Spelen, leren en van alles proberen hoort echt bij deze leeftijd. Op ons speelleerplein speelt jouw peuter samen met vriendjes en met verschillende knutsel- en speelmaterialen, poppen, bouwblokken, zand en water. We gaan veel naar buiten, lekker rennen, schommelen, bij de kippen kijken en fietsen. Thema's staan centraal tijdens het spelen en leren. We hanteren dezelfde thema's als de 'opvang 0-2 jaar' en het basisonderwijs. Spelenderwijs leren de peuters nieuwe vaardigheden. Zo zetten ze steeds een stapje in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek en sociale vaardigheden. 

VVE

De Vlieger biedt ook opvang voor 2-4 jaar met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Spelenderwijs krijgen peuters extra begeleiding bij hun (taal)ontwikkeling. Ook hier werken we met thema's zoals 'lente' en 'kleding'. VVE is: spelen, leren, ontdekken en groeien. Met extra aandacht voor taal en ontwikkeling. We werken met het VVE programma 'Piramide digitaal'.

Organisatie

We hebben twee groepen 'opvang 2-4 jaar'. Opvang is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 12.30 uur. Aan het einde van de ochtend lunchen we met alle peuters. Ook is er opvang op alle middagen van maandag t/m vrijdag mogelijk. Dit is van 13.00 uur - 17.00 uur.  VVE aanbod is mogelijk als er vanuit het consultatiebureau een indicatie is afgegeven. Minimale opvang bij VVE is vier dagdelen per week.

Ook is er voor 'opvang 2-4 jaar' een hele dag opvang mogelijk. Net als bij de opvang van 0-2 jaar gaat het dan om dagen van 8.00 uur - 18.00 uur. De kinderen die een hele dag opvang afnemen, krijgen hetzelfde aanbod, in dezelfde groep, als de kinderen die een halve dag afnemen. 

Agenda

ma 22 apr
vr 3 mei
Meivakantie
do 9 mei
vr 10 mei
Hemelvaart - vrij
ma 20 mei
2e Pinksterdag - vrij
Jaarkalender >

Onze belofte aan het kind

Contact

Speelleerplein De Vlieger
Hertstraat 4
5408 XL  Volkel
0413-335363
kindcentrumkidion@
kiemuden.nl