We doen het samen.

En dan bedoelen we ook echt samen: iedereen bij Kiem en alle kindcentra, van opvang tot onderwijs, van klein tot groot.

Maar ook ouders, verzorgers, de wijk, sport-zorg- en welzijn, de gemeente, het bedrijfsleven, bibliotheek en andere culturele organisaties. We zetten ons samen in omdat we het beste willen voor alle kinderen.

We betrekken de kinderen bij ontwikkelingen. Ieder kind, groot en klein heeft een stem. We luisteren, kijken, laten kinderen meedenken, meemaken en meedoen, bijvoorbeeld via de kinderraad op het kindcentrum. Deze raad geeft advies en denkt en beslist mee op verschillende thema's.

 

Kinderraad 

Op de Vlieger kunnen kinderen uit groep 6, 7 en 8 zich jaarlijks aanmelden voor de kinderraad. Ze presenteren hun plannen voor de Vlieger aan alle kinderen, waarna er verkiezingen zijn. Ieder kind kan stemmen op het kind met de beste plannen. 

Ongeveer één keer per maand vergadert de kinderraad met de directie. We bespreken de plannen en de aanpak. De kinderraad denkt ook mee over bijvoorbeeld de invulling van het Kerstfeest of het verbeteren van de pauzes. En de kinderraad vraagt regelmatig raad aan de kinderen van het hele speelleerplein. Zo krijgt elk kind binnen de Vlieger een stem.