Leren met je hoofd, hart en handen

Kinderen leren op verschillende manieren, bijvoorbeeld uit een boek of door te luisteren naar de uitleg. Maar leren gebeurt ook samen en met je hoofd, hart en handen. Daarom hebben we ook cooperatieve werkvormen. Bij deze werkvormen werken kinderen samen aan de doelen van het onderwijs, waarbij ieders deelname ertoe doet. 

 

Methodes

Vanaf groep 3 werken we met methodes voor rekenen, taal, lezen en wereldorientatie. Ook hebben we veel aandacht voor creativiteit, expressie, bewegen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 

 

Computer

De kinderen werken geregeld op de computer, bijvoorbeeld om te oefenen met rekenen of taal. We leren kinderen ook om informatie op te zoeken op de computer of om een digitale presentatie te maken. 

Binnen en buiten

De ruimtes richten we in met thema’s en prikkels om te leren en te ontwikkelen. De kinderen leren ook buiten. Zo hebben we een moestuin, een kippenren en in de toekomst willen we ook een buitenleslokaal. 

Ritme, structuur, vrijheid, avontuur

Bij de allerjongste kinderen in de opvang, volgen we zoveel mogelijk het ritme van het kind. Als ze wat ouder worden, komt er meer structuur in de dag. Bijvoorbeeld op vaste momenten samen eten of slapen. De kinderen spelen veel en ontwikkelen zich door zelf dingen te ontdekken, in hun eigen tempo. Onze professionals ondersteunen de kinderen hierbij en zorgen voor een leuke, veilige en avontuurlijke omgeving. 

Samenwerking opvang en onderwijs

Bij Speelleerplein De Vlieger werken alle professionals samen zodat kinderen van 0-13 jaar op een fijne en vertrouwde manier kinnen spelen, leren en ontwikkelen. Er is een vloeiende overgang van opvang naar onderwijs. We hebben het ontwikkelingsaanbod op elkaar afgestemd en delen dezelfde kernwaarden.