Kindcentrumraad

Elk kindcentrum heeft een Kindcentrumraad (KR) met medewerkers en ouders uit opvang en onderwijs. Zij denken mee, adviseren en beslissen mee. 

Centrale Kindcentrumraad

Kiem heeft ook een Centrale Kindcentrumraad (CKR). De CKR toetst het beleid van Kiem. 

Activiteitencommissie (Oudervereniging)

Doe ook mee! In de activiteitencommissie zitten ouders en kinderen. Samen organiseren ze alle festiviteiten op de Vlieger, denk bijvoorbeeld aan de Sinterklaasviering of de Vliegerdag.