Klasbord

Via de app Klasbord delen we met ouders wat er op school gebeurt. Bijvoorbeeld een verslag met foto’s van een uitstapje of informatie over festiviteiten. Ook kunnen ouders via Klasbord absenties doorgeven en zich inschrijven voor oudergesprekken. 

Kidsadmin

Bij de opvang hebben we de app Kidsadmin. Via deze app communiceren we met ouders over hoe de dag is verlopen, vaak met foto’s. Ook staat de planning in de app en kunnen ouders wijzigingen doorgeven. 

Nieuwsbrief

Een keer oer maand verschijnt onze nieuwsbrief, de Luchtpost.In de nieuwsbrief staat informatie voor ouders en betrokkenen. De nieuwsbrief delen wij via Klasbord en Kidsadmin.

Oudergesprekken


Binnen het onderwijs plannen we met alle ouders 3 gesprekken per jaar. In deze gesprekken nemen we de ontwikkeling van het kind door. Waar nodig maken we een communicatieplan op maat. 

Bij de kinderopvang kunnen ouders jaarlijks één gesprek met de professional inplannen. Meestal worden belangrijke zaken bij het brengen en halen van de kinderen uitgewisseld.