Samen groeien en bloeien

Genieten, lachten en stralen - Prikkelen en verwonderen - Verbinden en samenwerken - Groeien en bloeien - Vertrouwen en bouwen

 

Kinderraad

Op Speelleerplein De Vlieger werken we met een kinderraad. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 kunnen zich jaarlijks aanmelden voor de kinderraad. Ze presenteren hun plannen voor De Vlieger aan alle kinderen, waarna er verkiezingen plaatsvinden. Ieder kind kan stemmen op het kind met de beste plannen. Na deze democratische stemronde, is de kinderraad een feit. 

Ongeveer één keer per maand vergadert de kinderraad met de directie. In deze vergaderingen worden de plannen van de kinderen bekeken en wordt de aanpak besproken. Ook gaan we na wat haalbaar is en wat niet. Naast de plannen van de kinderen, wordt de kinderraad ook regelmatig bevraagd op thema's die op het speelleerplein leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invulling van het Kerstfeest of het verbeteren van de pauzes. 

De kinderen van de kinderraad vragen regelmatig raad aan de kinderen van het gehele speelleerplein. Ze gaan de groepen in om interviews te houden of voorstellen te presenteren. Op die manier krijgt elk kind binnen De Vlieger een stem. 

Klassenvergaderingen

 

 

Agenda

di 10 okt 14:30
20:30
Oudergesprekken
wo 11 okt 13:15
20:30
Oudergesprekken
do 12 okt 14:30
20:30
Oudergesprekken
Jaarkalender >

Onze belofte aan het kind

Contact

Speelleerplein De Vlieger
Hertstraat 4
5408 XL  Volkel
0413-335363
kindcentrumkidion@
kiemuden.nl