Samen groeien en bloeien

Genieten, lachten en stralen - Prikkelen en verwonderen - Verbinden en samenwerken - Groeien en bloeien - Vertrouwen en bouwen

 

Op iedere kindcentrum moet een Kindcentrumraad (KR) aanwezig zijn.
De KR van KC Kidion bestaat uit 7 leden: 4 afgevaardigden van de ouders en 3 afgevaardigden van het personeel.

Als er binnen het kindcentrum belangrijke besluiten genomen moeten worden, is het de taak van de KR om deze besluiten nog eens kritisch te bekijken.
Ouders kunnen inspraak hebben via het ouderdeel van de KR.

De KR kan o.a. meedenken en advies geven over:
* het meer-jarenplan
* de organisatie van het kindcentrum
* het vakantierooster
* het onderhoud van het gebouw
* regels op het gebied van veiligheid en gezondheid

De KR kan o.a. instemming geven over: 
* verandering van werkzaamheden van het kindcentrum
* deelneming of beëindiging aan een bepaald project of experiment
* het beleid m.b.t. voorzieningen t.b.v. de kinderen

De samenstelling van de Kindcentrumraad (schooljaar 2020-2021) is als volgt:
namens de ouders:
 Daphne Lourenssen (voorzitter), Janneke van der Locht, Anne Veldhorst en Miranda Fleskens.
namens het personeel:
 Dagmar Verhaaren (secretaris), Sandra Lathouwers (notulant) en Janine Langenhuizen.

De KR is te bereiken via het volgende e-mailadres: kr.kidion@kiemuden.nl

De vergaderdata zijn dit schooljaar als volgt: wo 9 sept, di 27 okt, wo 2 dec, do 21 jan, ma 8 mrt, di 13 apr, ma 17 mei, do 24 juni.

Agenda

wo 19 jun
Groep 4 Maashorst
wo 19 jun
vr 21 jun
Kamp groep 8
di 25 jun 14:30
20:30
Oudergesprekken
Jaarkalender >

Onze belofte aan het kind

Contact

Speelleerplein De Vlieger
Hertstraat 4
5408 XL  Volkel
0413-335363
kindcentrumkidion@
kiemuden.nl