Ieder kind is uniek en heeft talenten

Wij zien de kracht in ieder kind. Wij geven ze de basis en mogelijkheden om die talenten te ontwikkelen. Dat doen we samen met diverse organisaties binnen de gemeente. 

Koers

Als kindcentrum van Kiem hebben we  een duidelijke koers: We durven keuzes te maken en tonen lef om het goede voor kinderen te doen. Hoe we dat doen? Door te onderzoeken, nieuwsgierig te zijn, samen te werken, te proberen en soms ook met vallen en opstaan. Maar vooral door ieder kind echt te zien! En te horen!

Bij ons kun je zijn wie je bent

We leiden kinderen op voor beroepen van de toekomst, voor een maatschappij waarvan we nog niet weten hoe die er straks uit gaat zien. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er nu grote maatschappelijke vraagstukken zijn, die impact hebben op de toekomst van onze kinderen. 

Het kindcentrum is een mini-maatschappij. Met alle verschillende culturen, achtergronden en talenten. We zijn allemaal anders. En dat maakt het juist zo leuk. We helpen elkaar, leren van en met elkaar, we zijn er voor elkaar. Bij ons kun je zijn wie je bent.

Bij ons kun je zijn wie je bent

We leiden kinderen op voor beroepen van de toekomst, voor een maatschappij waarvan we nog niet weten hoe die er straks uit gaat zien. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er nu grote maatschappelijke vraagstukken zijn, die impact hebben op de toekomst van onze kinderen. 

Het kindcentrum is een mini-maatschappij. Met alle verschillende culturen, achtergronden en talenten. We zijn allemaal anders. En dat maakt het juist zo leuk. We helpen elkaar, leren van en met elkaar, we zijn er voor elkaar. Bij ons kun je zijn wie je bent.

We geven kinderen een stevige basis voor hun toekomst

• Met goed onderwijs richten we ons op kennis, vaardigheden en ontwikkeling
• Samen werken we aan vernieuwing en verbetering van onderwijs en opvang
• Onze professionals zijn betrokken en goed opgeleid
• Een breed aanbod en maatwerk voor ieder kind
• Ontwikkelen en leren met plezier en zelfvertrouwen
• In een fijne, veilige omgeving met duidelijke afspraken en een goede sfeer, leren kinderen gemakkelijker en meer.

De Vlieger

Genieten, lachen en stralen

Elke dag met een positief gevoel en een lach aan de dag beginnen, dat gunnen wij iedereen! Je voelt je vertrouwd en gewaardeerd, je kunt de wereld ontdekken en je optimaal ontwikkelen. Je kunt genieten van alles wat je leert en ervaart. Op De Vlieger benaderen we je op een positieve manier.  

We zorgen samen voor een rustige en veilige omgeving. Voorspelbaarheid zorgt ervoor dat je weet waar je aan toe bent. Dit maakt het minder spannend. 

Bij ons op De Vlieger mag je zijn wie je bent. We weten dat iedereen anders is, je bent mooi op je eigen manier. Iedereen doet ertoe!  

Prikkelen en verwonderen

Op De Vlieger creëren we een omgeving waar je je vertrouwd voelt en waar je graag wilt zijn. Een omgeving die inspireert en uitdaagt om tot spelen en leren te komen. Niet alleen binnen, ook buiten. Waarbij we zorgdragen voor onze omgeving.  

We prikkelen de nieuwsgierigheid. Niet alleen de methode, leerlijn of begeleider bepaalt wat je gaat leren. Er is ook ruimte voor eigen onderzoek. We hebben aandacht voor jouw vragen.  

Als je geboeid en geprikkeld bezig bent, vergeet je de tijd. Dat wat je leert krijgt betekenis. Het is aan ons om je steeds opnieuw weer te prikkelen en te verwonderen, jouw ‘zin om te leren’ te voeden en je uit te dagen. Zo kom je steeds een stapje verder in je ontwikkeling.  

 

Groeien en bloeien

Vol goede moed stap je de wereld in. Je komt steeds een stukje verder en je leert elke dag meer. Je leert jezelf kennen en je ontdekt waar je interesses liggen. Ook leer je om te gaan met wat nog lastig is.  We leren je dan om door te zetten. Hierbij hoort dat je mag leren van de fouten die je maakt.  

Op De Vlieger krijg je de ruimte om te groeien op jouw manier. We kijken naar wat jij nodig hebt om elke keer een stapje vooruit te zetten. We helpen je het zelf te doen, dan kun je trots zijn op jezelf en groei je in je zelfvertrouwen! 

Wij geloven in jouw kracht en mogelijkheden. We vinden het belangrijk dat jij weet wat je gaat lerenen hoe je daar gaat komen.  Samen zorgen we ervoor dat jouw groei zichtbaar wordt.  

 

Verbinden en samenwerken

Op De Vlieger leren we van én met elkaar. Juist door verschillend te zijn, kunnen we elkaar versterken.  

Samen leren, samen spelen en plezier beleven vinden we belangrijk. Je leert om te gaan met anderen, je leert elkaar goed kennen en gaat relaties aan. Je staat in verbinding met elkaar. Het is dan belangrijk om te weten wat ‘samenwerken’ is en hoe je dat samen doet. Iedereen draagt zijn steentje bij. 

Wij ondersteunen jou, samen met jouw ouders/verzorgers. Een goede relatie en communicatie tussen jou, De Vlieger en jouw ouders/verzorgers is hierbij belangrijk. Zo werken we met elkaar aan jouw welbevinden en ontwikkeling.  

Vertrouwen en bouwen

We hebben vertrouwen in jou en in wat jij al kan. Natuurlijk zijn er ook nog genoeg dingen die je wilt leren. We gaan op zoek naar wat jij daarvoor nodig hebt. Hier bouwen we samen aan binnen de grenzen en mogelijkheden van De Vlieger en de professionals.

We dagen je uit om het beste in jezelf naar boven te halen. Zo bereiden wij je voor op een steeds veranderende maatschappij en jouw eigen toekomst. Elke dag een stukje verder.